LabMagister Diagnosztikai Labor    

Laborunk új telephelyén a mintaleadásra online időpont foglalással tud bejelentkezni.

Vizsgálati módszerek Időpontfoglalás
Mintaleadás
Betegeknek Orvosoknak Minőségbiztosítás Vélemények Kapcsolat
Mérés / mintaküldés Referencia tartományok Eredményközlők Irodalom Partnereink Laboreredmények

Mérés / mintaküldés

Női Meddőségi vizsgálatok
Természetes ölősejtek arányának meghatározása + természetes ölősejtek funkcionális vizsgálata
Perifériás vér leukocyta populációjának összetételét és természetes ölősejtjeinek (NK sejtek) aktivitását (funkcionális vizsgálat) határozza meg a mérés. Immunstátusz vizsgálat során vérben flouroklóm jelzett antitestkkel megjelölik a limphocytákat, majd áramlásos cytométeren meghatározzák arányukat. A referenca tartományoktól való eltérések számos betegség okainak/állapotának azonosításra, terápiák nyomon követésére ad felvilágosítást. A vizsgálat során meghatározzák a leukocyta populáción belül T, B, NK sejtek arányát, T sejteken belül a CD4+ ill. CD8+ ill. dupla negatív (CD4-CD8-) ill. CD4+CD8+ (prekurzor) sejteket. Ezen kívül a CD4+ ill CD8+ sejtek arányát (CD4/CD8 ratio) ill. a CD8+CD56+ (NK típusú T sejtek) százalékos mennyiségét. Ezen kívül vizsgálják az aktivált T sejtek mennyiségét is a mintában. Funkcionális vizsgálat során meghatározzák az NK sejtek aktivitását K562-es target sejteken tesztelve. A K562 sejtvonal egy immortalizált mielogén leukémia sejtvonal, mely kifejezetten érzékeny az NK sejtek ölő kapacitására. A vizsgálat során a páciens tisztított limphocytáit együtt inkubáltatják a target sejttel (K562), majd a vizsgálat végén meghatározzák a target sejtek pusztulását.
minta fajtája: Li-heparin alvadásgátolt perifériás vér
minimális igényelt mennyiség: 8 mL
tárolási/szállítási hőmérséklet: 4-8 °C
mintalevétel után optimálisan a vizsgálóhelyen: 2-3 óra
mintalevétel után legkésőbb a vizsgálóhelyen: 24 óra
MEGJEGYZÉS: Immunmoduláló (daganat, allergia, egyéb) terápiában és habituális abortusz gyanú fennállása esetén ajánlott elvégeztetni.
Th1/Th2 cytokine irányultság meghatározás (IFNg; IL-4)
A vizsgálat során a páciens perifériás véréből tisztított lymphocyta sejteket aktiválják. Az aktiváció következtében a sejtek irányultságuknak megfelelően cytokineket fognak termelni. A termelt cytokinek aránya megmutatja, hogy az adott páciens Th1 vagy Th2 irányultságú. A vizsgálatot alkalmazzák infertilitási problémákkal küzdő hölgyek Th1/Th2 irányultság meghatározására; allergiás páciensek immunterápiájának nyomonkövetésére. A tehességhez a Th2-es irányulság ad kedvező feltételeket.
minta fajtája: Li-heparin alvadásgátolt perifériás vér
minimális igényelt mennyiség: 8 mL
tárolási/szállítási hőmérséklet: 4-8 °C
mintalevétel után optimálisan a vizsgálóhelyen: 2-3 óra
mintalevétel után legkésőbb a vizsgálóhelyen: 24 óra
MEGJEGYZÉS: Fontos vizsgálat allergiás betegek immunterápiájának a követésére és habituális abortuszban szenvedők immunállapotának a lemérésére. Továbbá krónikus gyulladásban szenvedők esetében a gyulladás irányultságának meghatározásában lényeges.
Endometriumból immunstátusz meghatározás (T,B,NKsejtek ill. T sejt alpop.)
Endometriumban lévő gyulladásos sejtek összetételét határozzák meg. A mérés során az endometrium szövetéből izolálják a sejteket, majd meghatározzák a főbb leukocyta sejtpopulációkat (T, B, NK sejtek ill., T sejt alpopulációk, aktivált T-sejtek.
minta fajtája: endometrium
minimális igényelt mennyiség: szonda űrtartalmától függ
tárolási/szállítási hőmérséklet: 4-8 °C
mintalevétel után optimálisan a vizsgálóhelyen: 2-3 óra
mintalevétel után legkésőbb a vizsgálóhelyen: 6 óra
MEGJEGYZÉS: Előzetes egyeztetés után.
Férfi Meddőségi vizsgálatok
DNS fragmentáció Flow cytométerrel
A spermiumok örökítő anyagának (DNS) integritását célzó vizsgálat. A vizsgálatban meghatározzák, a DNS állomány töredezettségének mértékét. A vizsgálat alapvető olyan párok esetében, ahol infertilitási problémák merülnek fel. A vizsgálat eredménye orientálja az orvost és az embriológust DNS állomány integritásának javítását célzó terápia, ill. az adekvált in vitro fertilizációs mód kiválasztásában.
minta fajtája: ondó
minimális igényelt mennyiség: 100 mikroliter
tárolási/szállítási hőmérséklet: szobahő
mintalevétel után optimálisan a vizsgálóhelyen: 2-3 óra
mintalevétel után legkésőbb a vizsgálóhelyen: 16 óra
MEGJEGYZÉS: A spermium DNS állományának a fragmentáltsága kihat a termékenyítésre is. Magas DNS fragmentáltsággal rendelkező spermiumok termékenyítő kapacitása csökkent. A magas DNS állomány fragmentáltság növeli a terhesség első trimeszterében bekövetkező abortuszok gyakoriságát.
ROS mérés spermiumokból
A spermiumokban teljes szabadgyök mennyiség kerül meghatározásra. Szoros összefüggés van a spermiumok DNS állományának fragmentáltsága és a ROS pozitivitás között. A ROS a fehérvérsejtek egyik legősibb baktériumokkal szembeni védekező mechanizmusa. Az ondóban jelen lévő nagy mennyiségű fehérvérsejtek aktivitása fokozott szabadgyök képződéshez vezet, mely a spermiumokban lévő DNS állomány károsodásának fő kiváltó oka.
minta fajtája: ondó
minimális igényelt mennyiség: 100 mikroliter
tárolási/szállítási hőmérséklet: 4-8 °C / szobahő
mintalevétel után optimálisan a vizsgálóhelyen: 2-3 óra
mintalevétel után legkésőbb a vizsgálóhelyen: 16 óra
MEGJEGYZÉS: A normál spermiogenezihez elengedhetetlen a kis mennyiségű szabadgyök jelenléte. Az antioxidáns terápia megkezdése előtt mindenképpen ajánlott vizsgálni az ondó minta oxidációs állapotát, mivel normál szabadgyök tartalom mellett alkalmazott antioxidáns kezelés spermiumszám csökkenéshez vezet.
DNS fragmentáció + Totál ROS meghatározás flow cytométerrel
Lásd fentebb, a két vizsgálat leírásánál.
minta fajtája: ondó
minimális igényelt mennyiség: 100 mikroliter
tárolási/szállítási hőmérséklet: szobahő
mintalevétel után optimálisan a vizsgálóhelyen: 2-3 óra
mintalevétel után legkésőbb a vizsgálóhelyen: 16 óra
MEGJEGYZÉS: Tekintve, hogy a spermiumok DNS állományának fragmentáltságáért nagyrészt a ROS-ek tehetők felelőssé, ezért a két vizsgálat elvégzése együttesen javasolt.
Akroszóma Reakció vizsgálata
A spermium feji végében lévő akroszómának a spermium membránjával való összeolvadását vizsgálja. Az akroszóma reakció (AR) feltétele a normál teherbeesési folyamatnak. A petesejt közelébe érve a kumulusz sejtek rétegén áthatolva aktiválódik a spermium. Ez előfeltétele az AR-nak. A zóna pellucída réteghez érve indukálódik az AR folyamata. Az AR-t érintően két probléma merülhet fel: a túl korai reakció (spontán AR) és az indukció hatására is elégtelen AR. Mind a két eset szerepet játszat az infertilitási problémákban. Vizsgáljuk a spontán AR és az indukció hatására bekövetkező AR mértékét. Az AR végbementét CD46 membránfehérje specifikus jelölésével detektálják.
minta fajtája: ondó
minimális igényelt mennyiség: teljes ejakulátum
tárolási/szállítási hőmérséklet: szobahő
mintalevétel után optimálisan a vizsgálóhelyen: 2-3 óra
mintalevétel után legkésőbb a vizsgálóhelyen: 4 óra
MEGJEGYZÉS: Elégtelen AR esetén a sejtekben idő előtt, még mielőtt a petesejt közelébe érne megy végbe az AR folyamata: a sejt ez után nem tud a kumulusz sejtekhez kötődni, nem tudja a petesejtet megtermékenyíteni. Az indukció hatására is elégtelen AR esetén a spermiumban ZP-hoz érve sem váltódik ki a reakció, így nem tud egyesülni a petesejt és a hímivarsejt membránja. Asszisztált reprodukciós eljárások esetén ajánlott vizsgálni a pácienst mind AR-ra mind HBA tesztre. Ezek a funkcionális tesztek eredményéből el lehet dönteni az alkalmazandó asszisztált reprodukciós módszert: inszeminálás, IVF, ICSI.
HBA (Hyaluronan Binding Assay) teszt
HBA Teszt A petesejtet (oocyta) laza kötőszövetbe ágyazott, úgynevezett „cumulus” sejtek veszik körül. Ahhoz, hogy a spermium elérje a petesejtet, első lépésként kötödnie kell a kocsonyás kötőszöveti réteghez, majd keresztül kell jutnia rajta. Mechanikai úton, csupán a mozgása által, a spermium erre nem képes. A spermiumok cumulus sejtréteghez való kötödésében a spermiumok fej-részének elején található, sejtmembránban rögzült, fehérjék vesznek részt. Ezeket a fehérjéket hialuronán kötő fehérjéknek hívják (angolul hyaluronan binding proteins-HBP). A HBP-ek mintegy lehorgonyozzák a spermiumokat a cumulus sejtréteg külső felszínén. A kötődés után a spermium olyan enzimeket szabadít fel magából, melyek helyileg feloldják a petesejtet körülvevő kocsonyás réteget, ezáltal a spermiumok számára utat nyitva a petesejt felé. Ha a spermium, fejlődési problémákból kifolyólag, nem képes kötődni a petesejtet körülvevő szöveti állományhoz, nem fog tudni eljutni a petesejtig, következésképp nem is tudja megtermékenyíteni azt. Elmarad a tehesség. Egy férfi oldali fertilizációs vizsgálat alkalmával nagyon fontos megvizsgálni, hogy a páciens spermiumai képesek-e kötődni a hialuronán gazdag kocsonyás állományhoz és nem éppen ennek hiánya tehető felelőssé a gyermekáldás elmaradásáért. A spermiumok fent leírt kötödő képességének a méréséhez, úgynevezett HBA (Hyaluronan Binding Assay-HBA) tesztet használnak. A páciens ondó mintájából meghatározott mennyiséget felcseppentenek egy hialuron bevont üveg tárgylemezre és egy bizonyos időn belül megszámolják a hialuronhoz kötödött spermiumok számát. Elvárt, hogy a spermiumok több, mint 80%-a kötődjön a bevont felülethez. Ha a spermiumok ennél kisebb százalékos arányban kötődnek, felmerül annak gyanuja, hogy a gyermekáldás elmaradásáért részben, vagy egészben ez a defektus felelős. Ha a gyanu beigazolódik és egyéb ok ezt nem zárja ki, a párnak még mindig van reménye, hogy gyermekük fog születni. Ehhez viszont a spermiumot direkt kell a petesejtbe injektálni és a korai fejlődési stádiumú embriót (blasztociszta) fogják beülteni a méhbe. Ezt az in vitro fertilizációs eljárást ICSI-nek (Intra Cytoplasmatic Sperm Injection) hívják.
minta fajtája: ondó
minimális igényelt mennyiség: teljes ejakulátum
tárolási/szállítási hőmérséklet: szobahő
mintalevétel után optimálisan a vizsgálóhelyen: 2-3 óra
mintalevétel után legkésőbb a vizsgálóhelyen: 4 óra
MEGJEGYZÉS: A spermiumok fent leírt kötödő képességének a méréséhez, úgynevezett HBA (Hyaluronan Binding Assay-HBA) tesztet használnak. A páciens ondó mintájából meghatározott mennyiséget felcseppentenek egy hialuron bevont üveg tárgylemezre és egy bizonyos időn belül megszámolják a hialuronhoz kötödött spermiumok számát. Elvárt, hogy a spermiumok több, mint 80%-a kötődjön a bevont felülethez. Ha a spermiumok ennél kisebb százalékos arányban kötődnek, felmerül annak gyanuja, hogy a gyermekáldás elmaradásáért részben, vagy egészben ez a defektus felelős. Ha a gyanu beigazolódik és egyéb ok ezt nem zárja ki, a párnak még mindig van reménye, hogy gyermekük fog születni. Ehhez viszont a spermiumot direkt kell a petesejtbe injektálni és a korai fejlődési stádiumú embriót (blasztociszta) fogják beülteni a méhbe. Ezt az in vitro fertilizációs eljárást ICSI-nek (Intra Cytoplasmatic Sperm Injection) hívják.
Fruktóz teszt
A fruktóz egy olyan cukor, melyet a spermium az energiaellátásának a fedezésére használ fel. A fruktóz főleg a szeminális vezikulumban (ondóhólyag) termelődik és kerül az ondóba. Az ondóban található fruktóz koncentrációja arányos a seminális vezukulum méretével, kiválasztó (szekréciós) és tárolási kapacitásával. Több tudományos közlemény azt is kimutatta, hogy fordított arányosság áll fenn az ondóplazma fruktóz koncentrációja a spermium szám között. A WHO szerint az ondó fruktóz szintje megfelelően jellemzi a szeminális vezikulum működését (WHO laboratory manual for the Examination and processing of human semen FIFTH EDITION.). A WHO útmutatása alapján, a fruktóz szintnek nagyobb, egyenlőnek kell lennie 13 mikromól (umol)/ejakulátum szintnél.
minta fajtája: ondó
minimális igényelt mennyiség: teljes ejakulátum
tárolási/szállítási hőmérséklet: szobahő
mintalevétel után optimálisan a vizsgálóhelyen: 2-3 óra
mintalevétel után legkésőbb a vizsgálóhelyen: 4 óra
MEGJEGYZÉS: Nincs
Cink mérés ondóban
A cink a szervezet egyik legfontosabb antioxidáns nyomeleme, mely nem képes hosszabb ideig a szervezetben raktározódni, ezért a folyamatosan ürülő mennyiséget rendszeres bevitellel kell pótolnunk. A cink segít a megfelelő tesztoszteron szint, prosztata működés és a férfi húgy-ivari szervek baktérium mentes állapotának a fenntartásában. Ezenkívül alapvető a spermiumok megfelelő funkciójának (kapacitáció és akroszóma reakció) a biztosítása érdekében is. Tehát cink hiányos állapotban mind a hímivarsejtek száma, mind pedig azok funkciója károsodik. Mivel a dohányosoknál, pótlólagos bevitel nélkül, különösen alacsony cink szintet találnak az ondófolyadékban, ezért ezen csoport esetében a cink pótlása kifejezetten fontos. A WHO útmutatása alapján a cink szintnek nagyobb, egyenlőnek kell lennie 2.4 mikromól (umol)/ejakulátum szintnél.
minta fajtája: ondó
minimális igényelt mennyiség: teljes ejakulátum
tárolási/szállítási hőmérséklet: szobahő
mintalevétel után optimálisan a vizsgálóhelyen: 2-3 óra
mintalevétel után legkésőbb a vizsgálóhelyen: 4 óra
MEGJEGYZÉS: Nincs
Neutrális alfa-glüközidás mérés ondóban
Az neutrális alfa-glükozidáz nevű enzim a mellékherében termelődve kerül a humán ondóba. Mennyisége a mellékhere működés mértékére jellemző paraméter. Csökkent mennyisége az ejakulátumban, a mellékhere vezeték elzáródására utalhat. Az alacsony alfa-glükozidáz szint szintén összefüggésbe hozható bizonyos csökkent férfi termékenységi mutatókkal. A WHO útmutatása alapján a neutrális alfa-glükozidáz szintnek nagyobb, egyenlőnek kell lennie 20 mU/ejakulátum szintnél. Megjegyzés: az alfa-glükozidáz savas formája szintén megtalálható az ondóban, de azt a prosztata választja ki.
minta fajtája: ondó
minimális igényelt mennyiség: teljes ejakulátum
tárolási/szállítási hőmérséklet: szobahő
mintalevétel után optimálisan a vizsgálóhelyen: 2-3 óra
mintalevétel után legkésőbb a vizsgálóhelyen: 4 óra
MEGJEGYZÉS: Nincs
A LabMagister Diagnosztikai Labor bár egészségügyi szolgáltató (egyedi azonosító 509160; működési engedély szám BP-14/NEO/27667-3/2020), de a laboratóriumban vérvételre nincs lehetőség. Magánszemélyek, vérből, kizárólag a LabMagister Kft.-vel szerződéses viszonyban levő intézmények és/vagy magánorvosok közvetítésével kérhetnek vizsgálatokat és juthatnak az eredményekhez. Előzetes egyeztetés után, ondó analízisre mintát a LabMagister magánszemélyektől is átvesz. A LabMagister Kft. 1163 Budapest, Veres Péter út 6. szám alatti laborjában, előzetes egyeztetés és időpont foglalás után lehetőség van a helyszínen is mintát adni. Az ondóvizsgálattal kapcsolatos részleteket megtalálja a honlapunkon "Betegeknek" feliratra kattintva, vagy érdeklődjön az info@labmagister.com e-mail címen. A vizsgálati eredményekről a LabMagister munkatársaival nem, kizárólag a kezelőorvosával konzultálhat. Adatvédelmi tájékoztató